EECP

EECP - er en forkortelse af Enhanced External Counter Pulsation, som på dansk betyder noget i retning af: eksternt forstærket mod-puls.

 

EECP, er en eksperimentel behandling der hverken er medicinsk eller operativ betinget. Det er et behandlingsforløb med 35 behandlinger, 1 time daglig – fordelt over 7 uger. Behandlingen gives desværre kun i Herning, hvor landets eneste maskine til dette formål, står.

 

Behandlingen er ikke særlig kendt i Danmark, hverken af praktiserende læger eller hjertelæger på landets sygehuse. Derfor er det heller ikke en del af det behandlingstilbud man får, når diagnosen stilles.

 

Behandlingen er da heller ikke målrettet specifikt mod Syndrom-X patienter, og det er heller ikke alle der kan hjælpes ad denne vej – men, af dem der bliver godkendt til behandlingen, er der hos de fleste opnået et ret godt resultat. Og som patient syntes man jo, at tvivlen skal komme patienterne til gode.

 

F.eks. i USA er den en del af det behandlingstilbud, som bl.a. patienter med angina pectoris/småkarssygdomme får – og i mange af vore nabolande: Tyskland, Sverige og England har man i mange år tilbudt denne behandlingsmulighed til patienter der ingen eller kun ringe effekt har, af medicinsk behandling af inoperable hjertesygdomme. Til sammenligning kan nævnes, at man bare i Yorkshire, GB – har 5 maskiner til dette formål, og man har i nævnte lande rigtig god erfaring med virkningen af disse behandlinger.

 

Vi vil, når materialet er klar – lægge mere fyldestgørende og detaljeret information om selve behandlingsforløbet, hvordan det foregår rent praktisk og fysisk, samt den virkning man forventer at opnå.

 

Herunder er en lille informations video, der viser en patient der får behandlingen EECP: