Referater

Under dette punkt, vil det til enhver tid nyeste referat fra årsmødet/generalforsamlingen være indskrevet og dermed offentliggjort, så snart webadministrator modtager det.

Årsregnskab 2022

Regnskabsåret
Efter bestyrelsens opfattelse giver Foreningens regnskab de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af Foreningens aktivitet og økonomiske forhold.

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der ændrer vurderingen af Foreningens økonomiske stilling.

 

Generalforsamlingen 2018

Referat fra Generalforsamlingen 2018 i foreningen Det Kardiologiske syndrom X
Afholdt på Danhostel, Svendborg - tirsdag d. 1 maj 2018, kl 14.00

Dagorden:

 1. formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6.
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  2. Valg af kasserer for 2 år
  3. Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  5. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 7. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 8. eventuelt.

Referent: Pia M. Andersen.
Referatet godkendt og underskrevet: 1. maj 2018 af Gert Jørgensen

Generalforsamlingen 2017

Referat fra Generalforsamlingen 2017 i Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.
Afholdt på Hotel Kryb i Ly, Taulov - tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 14:00

Dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6
  1. Valg af formand for 2 år
  2. Ekstraordinært valg af kasserer for 1 år
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  5. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 8. Eventuelt.

Referent: Lone Mai Hertzum
Referatet godkendt og underskrevet: 13. maj 2017 af John Eskerod

Generalforsamlingen 2015

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i foreningen Det Kardiologisle Syndrom X
afholdt på Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft
- onsdag den 6. maj 2015, kl. 14:00

Dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6.
  1. Valg af formand for 2 år.
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  3. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  4. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 7. Eventuelt.

Referent: Margot Johansen
Referatet godkendt og underskrevet: 16. maj 2015 af John Eskerod