Referater

Under dette punkt, vil det til enhver tid nyeste referat fra årsmødet/generalforsamlingen være indskrevet og dermed offentliggjort, så snart webadministrator modtager det.

Generalforsamlingen 2018

Referat fra Generalforsamlingen 2018 i foreningen Det Kardiologiske syndrom X
Afholdt på Danhostel, Svendborg - tirsdag d. 1 maj 2018, kl 14.00

Dagorden:

 1. formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6.
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  2. Valg af kasserer for 2 år
  3. Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  5. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 7. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 8. eventuelt.

Referent: Pia M. Andersen.
Referatet godkendt og underskrevet: 1. maj 2018 af Gert Jørgensen

Generalforsamlingen 2017

Referat fra Generalforsamlingen 2017 i Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.
Afholdt på Hotel Kryb i Ly, Taulov - tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 14:00

Dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6
  1. Valg af formand for 2 år
  2. Ekstraordinært valg af kasserer for 1 år
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  5. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 8. Eventuelt.

Referent: Lone Mai Hertzum
Referatet godkendt og underskrevet: 13. maj 2017 af John Eskerod

Generalforsamlingen 2015

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i foreningen Det Kardiologisle Syndrom X
afholdt på Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft
- onsdag den 6. maj 2015, kl. 14:00

Dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6.
  1. Valg af formand for 2 år.
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  3. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  4. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 7. Eventuelt.

Referent: Margot Johansen
Referatet godkendt og underskrevet: 16. maj 2015 af John Eskerod