Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Så er tiden kommet, hvor vi atter byder på aktivitet i foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.

Det er derfor med stor glæde, at vi inviterer til Årsmøde og Generalforsamling 2018.

 

I finder både program, foreløbig dagsorden, tilmeldings-info og indkaldelse til generalforsamlingen herunder:

 

Tilmeldingen sendes til: Anni Skarsholt Jørgensen, Sønder Allé 5 1., dør 1, 9500 Hobro - eller via mail til: annisj@mail.dk

Tilmeldingsfrist: tirsdag, den 3. april 2018

 

Årsregnskab 2017, samt Budget 2018 - finder I i det nyligt udsendte "Medlemsbladet - Forår 2018".

 

Vi glæder os til, at se rigtig mange af Jer -

 

Med venlig hilsen
Anni Skarsholt Jørgensen
Formand for bestyrelsen

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Tid: tirsdag den 1. maj 2018, kl. 14:00

Sted: Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg - telefon: 6221 6699 - webside: www.danhostel-svendborg.dk

 

Foreløbig dagsorden:

1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg ifølge § 6.

   a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

   b. NyValg af kasserer for 2 år

   c. Nyalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

   d. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

   e. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.

 

Forslag til medlemskontingent:

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet det kommende år bliver ændret til: kr. 200 pr. person og kr. 300 pr. par.

 

Valg:

På valg er Næstformand Jytte Jørgensen, som modtager genvalg, samt NYvalg af Kasserer Pia M. Andersen og NYvalg af menigt bestyrelsesmedlem Charlotte Elstrøm Dahl Lauridsen, som bestyrelsen i enighed har indsat som suppleant, med henblik på indtrædelse i bestyrelsen.

 

Medlemmer der ønsker at stille op til Bestyrelsen, kan henvende sig til Formand Anni Skarsholt Jørgensen inden generalforsamlingen.

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være Formand Anni Skarsholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 13. marts 2018.

 

Program for Årsmøde og Generalforsamling 2018:

Tirsdag, den 1. maj 2018:

13:00 - Ankomst

13:30 - Serveres kaffe/te og sandwichs

14:00 - Generalforsamling

18:00 - To retters buffet - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Serveres kaffe/te m/ småkager og chokolade

 

Onsdag, den 2. maj 2018:

08:00 - Morgenbord

12:00 - Frokostbuffet - inkl. 1 øl/vand

13:30 - Fagligt oplæg - er endnu ikke endeligt fastlagt :)

18:00 - To retters buffet - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Osteanretning og socialt samvær...

 

Torsdag, den 4. maj 2017:

08:00 - Morgenmad og værelserne rømmes inden kl. 10:00

 

Derefter siger vi tak for denne gang og turen går hjemad.

 

Pris:

Pris for medlemmer er 800 kr. inkl. forplejning for begge dage. For alle andre er det fuldpris. Ønsker du overnatning i enkeltværelse, koster det 150 kr. ekstra.

 

På bestyrelsens vegne
Anni Skarsholt Jørgensen