Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Tirsdag, den 7 maj 2019 kl. 14:00 på Menstrup Kro, Næstved

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

 2. Formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

 6. Valg ifølge § 6.
  6.1. Valg af formand for 2 år.
  6.2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 6.3. Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 6.4. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  6.5. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.

 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 8. Eventuelt.

 

På valg er:
Formand Anni Skarsholt Jørgensen, modtager genvalg. Sekretær Charlotte Lauridsen, modtager genvalg. Lone Mai Hertzum, modtager ikke genvalg

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være for- mand Anni Skarsholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 16 marts 2019.

 

 

Program for Årsmøde og Generalforsamling 2019

Tid: Tirsdag, den 7 maj til torsdag d. 9 maj 2019
Sted: Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved

Telefon: 55443003 - Webside: www.menstrupkro.dk

 

Program:

Tirsdag, den 7. maj 2019
13:00 Ankomst
13:30
Kaffe/ the og sandwichs
14:00
Generalforsamling
18:00
To retters middag eller buffet (drikkevarer betales af hver især) 19:00 Foredrag ved hjertelæge Naja Dam Mygind.
21:30 Servers kaffe/the med kage

 

Onsdag, den 8. maj 2019
07:00
morgenbuffet
12:00
Frokost efter kokkens valg
13:15 - Udflugt til Sorø klosterkirke.
18:00
To retters middag eller buffet (drikkevarer betales af hver især) 21:00 Servers kaffe/ te

 

Torsdag, den 9. maj 2019
07:00
Morgenmad og værelserne rømmes inden kl. 10:00

 

Derefter siger vi tak for denne gang og turen går hjemad.

 

Pris for medlemmer er 800 kr. inkl. forplejning for begge dage. For alle andre er det fuld pris. Ønsker du overnatning i enkeltværelse, koster det 150 kr. ekstra.

 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag, den 9 april 2019.