Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

 

Tirsdag, den 2 maj 2023 kl. 14:00
på Schackenborg Slotskro, Møgeltønder

Se program her

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budgetforslag for 2023 og fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg ifølge § 6.
  • a. Valg af formand for 2 år.
  • b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.
  • c. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  • d. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 8. Eventuelt.

På valg er
formand: Anni Skarholt Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Karen Pallesen

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være formand Anni Skarholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 28 marts 2023.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.